Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Kuća ljudskih prava i demokratije pozvali su aktiviste organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na treninzima u Novom Pazaru, Bujanovcu i Subotici, u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost“.

Treninzi će biti organizovani kroz tri različita modula u maju, junu i septembru ove godine, a rok za prijavu je 4. maj.

Organizatori navode da je cilj treninga podizanje svesti o problemu diskriminacije u lokalnim zajednicama, a teme su zaštita od diskriminacije, prava nacionalnih manjina, rodna ravnopravnost, kao i seksualna orijentacija i prava LGBT.

Za učešće mogu da se prijave aktivisti omladinskih organizacija ili neformalnih omladinskih grupa, a koje deluju na području neke od opština ili gradova Severnobačkog, Pčinjskog ili Raškog upravnog okruga.

A.Bajrović