Istraživanje dve nevladine organizacije je pokazalo da mladi u Novom Pazaru
grad u kojem žive smatraju “prosečno” korumpiranim.
 

Rezultati kazuju i da tek svaki peti učesnik istraživanja nikada ne bi učestvovao
u korupciji.

Identičan je broj onih koji nemaju ništa protiv te pojave, dok bi čak 60
procenata uslovno učeštvovalo u korupciji.
 

Direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić je u našoj emisiji Info
plus ocenio da su takvi rezultati, na neki način, dokaz zrelosti mladih koji
shvataju manjkavosti društva u kojem žive i da, ipak, ima potencijala za
promene u društvu.

Dve trećine mladih
Novopazaraca nema poverenje u organe lokalne samouprave, a isti procenat
ispitanika nema poverenja prema političkim partijama čije je sediste u Novom
Pazaru i Beogradu.
 

Direktor Transparentnosti Srbija
Nemanja Nenadić našem radiju je rekao da se po takvom stavu mladi u Novom
pazaru ne razlikuju od svojih vršnjaka u drugim krajevima Srbije.

Nenadić tvrdi da, ipak, ima potencijala za
promene u društvu, ali da je za to neophodno doneti niz sistemskih zakona, pre
svega poboljšati zakon o finansiranju stranaka.