Skupština Novog Pazara raspisala je novi, četvrti konkurs za izbor direktora JKP “Gradska toplana”, jer na prethodna dva konkursa nije bilo prijavljenih, dok je jedan poništen zbog nepotpune dokumentacije prijavljenog kandidata.

Zamenik gradonačelnika Novog Pazara Nikola Jolović rekao je radiju Sto plus da su rigorozni uslovi konkursa najverovatniji razlog zbog kojeg se ljudi nisu prijavljivali na prethodnim konkursima.

“Novim Zakonom o javnim preduzećima znatno su pooštreni kriterijumi za izbor direktora, pa verovatno mali broj ljudi u Novom Pazaru ispunjava sve uslove konkursa za izbor prvog čoveka Toplane”, rekao je Jolović.

Konkurs je objavljen u Službenom glasniku i izdanju dnevnog lista Danas od prošlog petka, kada je i počeo da teče tridesetodnevni rok za podnošenje prijava.

Tekstom konkursa predviđeno je da kandidat mora ispunjavati niz standardnih uslova poput visoke stručne spreme, trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim pozicijama i u komunalnim delatnostima ili da je stručnjak u delatnosti za koju je osnovano preduzeće.

Pored toga, kandidati za direktora Toplane moraju priložiti i Program rada sa planom i predlogom mera za unapređenje i povećanje efikasnosti funkcionisanja preduzeća u naredne četiri godine.

U četiri od šest javnih preduzeća u Novom Pazaru imenovani su novi stari direktori, pa su na svojim pozicijama ostali direktor “Direkcije za izgradnju” Bajram Ziljkić, “Zavoda za urbanizam” Suat Ljajić, “Vodovoda i kanalizacije” Hanefija Brničanina i prvi čovek “Regionalne radio televizije” Denis Mavrić.

Proces izbora direktora Gradske čistoće još uvek je u toku, a kandidati za tu funkciju su Hivzo Škrijelj i Jusuf Šahović.

N. Kočović