Lokalna samouprava Novog Pazara ponovo je otvorila postupak za uzimanje bankovnog kredita od 200 miliona dinara, a oglasila je i tender za angažovanje eksternog revizora za reviziju završnog računa grada za 2013. godinu.

Prethodna dva postupka podizanja kredita obustavljena su, pošto banke nisu pokazale interes za taj posao, pa je Grad 4. aprila raspisao treći javni poziv koji je otvoren do 15. aprila.

Uslovi konkursa su delimično izmenjeni, a novac od kredita lokalna samouprava planira da utroši za finansiranje kapitalnih radova.

Najznačajniji projekti koji će biti finansirani kreditom su izgradnja reflektora, trafo stanice i južne tribine na Gradskom stadionu za šta će biti utrošeno oko 78 miliona dinara.

Preostali novac biće namenjen za rekonstrukciju ulica, parterno uređenje dvorišta Osnovne škole “Ćamil Sijarić”, uređenje dvorišta obdaništa “Šestovo” i uvođenje centralnog grejanja u obdaništu na Hadžetu.

Konkurs za angažovanje eksternog revizora raspisan je juče i otvoren je do 17. aprila. Vrednost ove javne nabavke lokalna samouprava procenila je na 250 hiljada dinara.

N. Kočović