Novi Pazar, Valjevo, Vranje, Zaje?ar, Jagodina, Loznica, Požarevac, Sombor, Sremska Mitrovica i Užice ?e, prema predloženom zakonu o teritorijalnoj organizaciji, dobiti status grada zbog posebnog geografskog položaja i izuzetnog zna?aja za pojedina podru?ja Srbije. Uslov za dobijanje statusa grada po broju stanovnika – više od 100.000 ispunjavaju Zrenjanin, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Smederevo, Subotica, ?a?ak i Šabac. Za Vranje, Užice, Loznicu i Zaje?ar karakteristi?no je da se nalaze u blizini državne granice, piše u obrazloženju predloženog zakona. Predloženim zakonom predvi?eno je da status grada dobiju još i: Valjevo, Vranje, Zaje?ar, Zrenjanin, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Loznica, Niš, Novi Sad, Pan?evo, Požarevac, Priština, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, ?a?ak i Šabac. Srbija ?e, prema predloženom zakonu o teritorijalnoj organizaciji, imati dve autonomne pokrajine, 150 opština i 23 grada plus grad Beograd koji je posebna teritorijalna jedinica, utvr?ena Ustavom i zakonom.