NOVI PAZAR-Dva novopazarska univerziteta državni i Internacionalni prijavili su se za akreditaciju i primenjuju Bolonjsku deklaraciju u svojim nastavnim programima, tvrde odgovorni ovih visokoškolskih ustanova. Adem Vrci? iz Rektorata najmla?eg državnog univerziteta u Srbiji, tvrdi da su za prvi krug akreditacije kompletirali dokumentaciju i da ih je obišla Komisija za akreditaciju koja je konstatovala da Univerzitet Novi Pazar ima odgovaraju?e prostorne uslove. ”Prijavili smo za akreditaciju smer Sport i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu, na Fakultetu tehni?kih nauka smerove Matematika i Ra?unarske tehnike i nau?no-istraživa?ki rad” kaže Vrci? i napominje da se "kompletira dokumentacija za ostale studijske grupe za drugi krug".Ministar prosvete Zoran Lon?ar je pri nedavnoj poseti Novom Pazaru obe?ao da ?e država pomo?i ovaj univerzitet kako bi imao ravnopravne uslove za akreditaciju kao i ostali univerziteti u zemlji. Generalni sekretar Internacionalnog univerziteta Harun Hadzi? kaže da su predali preliminarni zahtev za akreditaciju i da su uputili poziv Komisiji za akreditaciju da poseti ovaj univerzitet. Internacionalni univerzitet je akreditovao pet fakulteta: Pravni, Fakultet humanisti?kih nauka, Fakultet za menadzment i poslovnu ekonomiju, Fakultet za informatiku i informacione tehnologije i Fakultet umetnosti. Hadzi? kaže da  stvaraju prostorne i kadrovske uslove, jer tehni?ki uslovi postoje i studijski programi su ura?eni po Bolonjskoj deklaraciji.U završnoj fazi su radovi na dva sprata. Dosad smo imali prostor od dve hiljade kvadrata, a kada radovi budu završeni dobi?emo još toliko prostora. U toku su pripreme za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za zvanja i zasnivanje stalnog radnog odnosa na našem univerzitetu” objašnjava Hadzi?.