Predsednik
Narodnog pokreta Sandžaka Džemail Suljević pozvao je danas odbornike svih
sandžačkih opština da odbace nacrt Zakona o regionalizaciji i zauzmu se da
teritorija Sandžaka bude u sklopu jednog regiona.

„Za
Sandžak i Bošnjake nacrt Zakona o regionalizaciji Srbije je neprihvatljiv. On
bi doveo do cepanja jedne etničke grupe koja ima istorijsko obeležje. Predlog
Zakona se ne zasniva na ekonomskim, infrastrukturnim, kulturnim i istorijskim
razlozima i takva podela na regione je nelogična“, rekao je Suljević na
konferenciji za novinare.

On je
dodao da je regionalizacija potrebna Srbiji, ali da Vlada mora da vodi računa o
specifičnostima Sandžaka.

Podsećamo
da su odbornici Skupštine opštine Sjenica sa prošle sednice uputili nadležnom
ministarstvu preporuku da ova oppstina bude deo regiona kom pripada i Novi
Pazar.