NOVI PAZAR- Direktor izdava?ke ustanove El- Kelimeh Malik Nurovi? rekao je da je zadovoljan prvim rezultatima u?eš?a na 52. Me?unarodnom sajmu knjiga u Beogradu. On je radiju Sto plus rekao da je veoma bitno da literatura koju izdaje ova izdava?ka ku?a do?e do ?italaca širom Srbije. „Naše knjige uglavnom govore o dinu i islamu i njegovim vrednostima. Knjige su bazirane na Kur’anu i hadisima božjih poslanika“, rekao je Nurovi?. On je dodao da je pažnju posetioca sajma privukla nova knjiga indijskog alima Zakira Naika „Odgovori na zablude o islamu“. Izdava?ka ustanova El- Kelimeh, koja posluje pri Mešihatihatu Islamske zajednice Sandžaka, postoji od 1996. godine, i do sada je objavila preko 110 naslova.