BEOGRAD– Helsinški odbor za ljudska prava ocenio je danas da incident u Novom Pazaru, u kojem je povre?ena jedna osoba, pokazuje da je manipulacija verskim ose?anjima opasna i da može Srbiju uvesti u "neku vrstu vanrednog stanja". Ta nevladina organizacija ocenila je u saopštenju da aktuelna politi?ka klasa nema sluha za unutrašnje politi?ke i društvene probleme, u ovom slu?aju za manjinsko pitanje. Helsinški odbor ocenjuje da je Sandžak jedna od najosetljivijih kriznih ta?aka u Srbiji koja preti da se pretvori u žarište zbog odsustva politi?kog kapaciteta državnog vrha Srbije. Dodaje se da Beograd koristi male kapacitete bošnja?ke nacionalne zajednice i da pokušava da razbije sandža?ku politi?ku i društvenu scenu. "S obzirom da je religija jedini kohezioni faktor, razbijanje Islamske zajednice uz punu podršku Beograda otvorilo je novu krizu u Sandžaku sa nesagledivim posledicama", navodi se. Tako?e se ocenjuje da u održavanju nestabilnosti Sandžaka posebnu ulogu imaju službe bezbednosti koje su zava?ale bošnja?ke lidere i, kako se navodi, za vreme rata u BiH radile na etni?kom ?iš?enju regiona.