NVO stale uz Halilovi?a

NOVI PAZAR- Više navladinih organizacija pozdravilo je gest ambasadora Ljoverasa i Majera, koji su u znak solidarnosti sa novinarima odbili da prisustvuju konferenciji za novinare u Novom Pazaru. U zajedni?kom saopštenju za javnost, nevladine organizacije su izrazile i protest zbog ponašanja vlasti prema novinaru Enesu Halilovi?u. “Ovo nije prvi slu?aj uskra?ivanja prava novinarima, predstavnicima civilnog sektora i gra?anima od strane rukovodstva Opštine Novi Pazar, koji se ponašaju kao da je Opština njihova li?na pr?ija”, navodi se u zajedni?kom saopštenju devet nevladinih organizacija.