NVO za hitan dijalog o BNV

Nekoliko nevladinih organizacija iz  Novog Pazara zatražile su hitan dijalog koji bi doveo do mirnog rešenja problema nastalog nekonstituisanjem Bošnjačkog nacionalnog veća.

Sandžački odbor za ljudska prava, Urban-in, Kulturni centar DamaD i Sandžački intelektualni krug, traže od Vlade da prekine politiku održavanja kontrolisanih tenzija.

NVO ističu da istu odgovornost imaju i pojedinci sa izbornih lista koji svojim postupcima, protivnim Zakonu, gaze izbornu volju građana.

„Smatramo da je neophodno da Bošnjačko nacionalno veće bude reprezent cele bošnjačke zajednice. Neophodno je prekinuti dosadašnju praksu da Savetom upravlja jedna politička opcija, već treba da ga čine intelektualci i stručnjaci sa sve tri liste koje su učestvovale na izborima“, navode novopazarske nevladine organizacije.