NVO:Smeniti poslanika Jakši?a

NOVI PAZAR- Sandža?ki odbor za ljudska prava i Sandža?ki intelektualni krug su izrazili zaprepaš?enje rasisti?kim izjavama poslanika Demokratske stranke Srbije Marka Jakši?a na racun Roma. “O?ekujemo da ?e DŠ svojeg poslanika ukloniti sa svoje liste i zameniti ga drugim”, saopštile su nevladine organizacije. Jakši? je na ju?erašnjoj sednici Skupštine Srbije rekao da predsednik Demohriš?anske stranke Srbije Vladan Bati? “nije došao na sednicu da bi branio Kosovo, nego da bi provocirao svojim romskim i ciganskim mentalitetom”.