NOVI PAZAR/ SJENICA- Povodom 14. novembra-Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, u holu novopazarskog Doma kulture danas je organizovana akcija provere nivoa še?era u krvi. Akciju su podržali Zdravstveni centar Novi Pazar, preduze?e Adok iz Beograda i Specijalna bolnica Merkur iz Vrnja?ke banje. Prema poslednjim podacima, u Novom Pazaru broj obolelih od dijabetesa je oko ?etiri hiljade, u Kraljevu oko tri i po hiljade, u Raški 600, a u Tutinu 730 obolelih. Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležen je i u Sjenici, gde ima oko hiljadu obolelih od ove bolesti. Doktor Elvis Bihorac rekao je radiju Sto plus da je ovaj dan obeležen predavanjem o savremenim na?inima terapije, pre svega prevencije. “Mi tokom ?itave godine obavljamo edukaciju pacijenata, a danas smo posebnu pažnju posvetili savremenim na?inima le?enja ove bolesti. Savremene metode podrazumevaju uklju?ivanje insulina u terapiju, tako da se mi trudimo da što više dijabeti?ara koristi insulin”, rekao je Bihorac.Svetski dan borbe protiv dijabetesa – 14. novembar – proglašen je 1991. godine. Ujedinjene nacije su prošle godine prvi put usvojile rezoluciju u kojoj se navodi da dijabetes predstavlja ozbiljnu pretnju za zdravlje svih gra?ana u svetu. U Njujorku je danas održan simboli?ni marš pod nazivom "246 koraka", koji je aludirao na 246 miliona obolelih od dijabetesa u svetu.