NOVI PAZAR– Republi?ka radiodifuzna agencija objavila je listu od 176 emitera ?ije su prijave prihva?ene kao potpune na konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog programa na lokalnom nivou. Na listi emitera, objavljenoj na sajtu RRA nalaze se Universa i Bošnja?ka iz Novog Pazara i Televizija Tutin. Kona?na lista onih koji su dobili dozvole, kako je ranije najavljeno iz RRA, bi?e doneta do kraja meseca. Konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za lokalna podru?ja raspisan je krajem marta ove godine a njime je predvi?eno izdavanje dozvola za 148 lokalnih televizijskih i 276 radio stanica u devet radiodifuznih oblasti.