BEOGRAD– Izborne radnje za lokalne i  pokrajinske izbore koji se održavaju istovremeno sa parlamentarnim 11. maja, počinju da teku od sutra. Kandidate za odbornike mogu da predlažu, posebno ili zajedno, političke stranke, koalicije i druge političke organizacije, kao i grupe građana, čije izborne liste svojim potpisima podrži najmanje 30 birača po predlogu za svakog kandidata na izbornoj listi. U opštinama koje imaju manje od 20.000 birača dovoljno je da liste svojim potpisima podrži najmanje 200 birača. Zakonom o lokalnim izborima koji je usvojen krajem decembra prošle godine, neposredno pre raspisivanja lokalnih izbora, utvrđeno je da predlagač mora da ima na izbornoj listi najmanje jednu trećinu kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira. Izborna lista za lokalne i pokrajinske izbore mora da bude dostavljena opštinskim izbornim komisijama najkasnije 15 dana pre dana izbora. Podnosilac izborne liste određuje redosled kandidata na listi, a na njoj mora da bude najmanje 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola na listi. Za osvajanje odborničkih mesta, izborna lista treba da pređe cenzus od pet odsto, odnosno da osvoje najmanje pet odsto glasova od ukupno izašlih na izbore. Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od pet glasova od ukupnog broja birača koji su glasali. Zakonom je omogućeno da nacionalne manjine budu zastupljene u jedinicama lokalnih samouprava u kojima žive. Utvrđeno je da su političke stranke nacionalnih manjina sve one stranke čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa međunarodnopravnim standardima. O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina odlučuje izborna komisija jedinice lokalne samouprave, a na predlog podnosioca izborne liste. Odnornici se biraju na period od četiri godine, a izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika. Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina lista podeli brojevima od jedan zaključno sa brojem koji odgovara broju odbornika koji se biraju. Tako dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika koliko se bira odbornika u skupštinu jedinice lokalne samouprave. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko tih količnika na nju otpada. Ako dve izborne liste ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodeljuje jedan mandat, a nema više neraspodeljenih mandata, mandat će se dodeliti listi koja je dobila veći broj glasova. Izborna komisija je dužna da u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta raspodeli odborničke mandate, a podnosioci izbornih lista treba najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora, da dostave podatke o tome kojim kandidatima sa izborne liste se dodeljuju dobijeni odbornički mandati.