NOVI PAZAR- “Zahtev za izdavanje privremenih mera, kojim bi se omogu?io hitan i trajan pristup Altun-alem džamiji bi?e razmatran na drugostepenom sudu” izjavila je za radio Sto plus sudija opštinskog suda Sla?ana Toševi?. Prvostepeni sud je, na zahtev Opštinskog pravobranilaštva, doneo rešenje o uvo?enju privremenih mera Islamskoj zajednici u Srbiji, ali je usledila žalba Islamske zajednice u Srbiji. U obrazloženju Pravobranilaštva se navodi da opštinska turisti?ka organizacija i opština Novi Pazar trpe štetu zbog “neovlaš?enog i samovoljnog zatvaranja džamije od strane Islamske zajednice u Srbiji” i da ?e sudu dostaviti i tužbu za naknadu štete izazvane zatvaranjem džamije. Altun alem dzamija je za posetioce zatvorena više od mesec dana, zbog radova na restauraciji koje izvode radnici angažovani od strane Islamske zajednice u Srbiji na ?ijem je ?elu Muamer Zukorli?.