Sud pravde Evroske unije je danas odobrio direktivu EU o duvanu, odbacujući žalbe Poljske i američkog proizvodjača cigareta Filipa Morisa protiv zabrane arome kao što je mentol, i uvodjenja jednoobraznih paklica cigareta.
Sud sa sedištem u Luksemburgu je tako potvrdio nove evropske odredbe za paklice cigareta, na kojima zdravstveno upozorenje treba da ostane „vidljivo i posle otvaranja paklice“. 
Po novom propisu EU, to upozorenje koje mora da ima sliku u boji treba da pokrije 65 odsto spoljnog omota paklice i s jedne i s druge strane.
Najviši evropski sud takodje je ustanovio da je na pakovanju zabranjena bilo kakva poruka koja bi mogla da podstakne pušenje.
Državama članicama Unije ostavlja se mogućnost da zadrže postojeće ili uvedu nove zahteve vezane za duvanske proizvode, koji nisu obuhvaćeni ovom direktivom.
Sud je potvrdio zabranu prodaje cigareta s mentolom čija aroma, smatra sud, ima za cilj da cigarete učini privlačnijim za potrošače, što je suprotno borbi protiv pušenja i zavisnosti od duvana. Tu zabranu je osporavala Poljska.
Sud je potvrdio specijalni režim za tečnost za elektronske cigarete – da sme da sadrži maksimalno 20 grama nikotina po mililitru, a potvrdio je i niz obaveza i zabrana u vezi sa informacijama o elektronskim cigaretama i njihovom reklamiranju.