Danas je u Sjenici održan memorijalni turnir u skijačkom trčanju “Amar Garibović”, koji je okupio 137 smučara iz 9 klubova iz BiH, Crne Gore i Srbije.

Organizator turnira Murat Garibović ocenio je da učečće tolikog broja takmičara predstavlja “rasadnik dobrih smučara i budućih olimpijaca”

Smučari su se takmičili u 14 kategorija, a najuspečniji su bili klub Romanija sa Pala, drugi je bio Klub Amar Garibović iz Sjenice, dok je na trećem mestu Skijački klub Zlatibor.

Memorijal je održan pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta, Smučarskog saveza Srbije i sjeničke opčtine.

S. Halković

Izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima koje je Skupština Srbije usvojila, umnožavanje dela bez dozvole autora i zaštita autorskih prava ne odnosi se samo na štampu, televiziju i radio, kao do sada, već i na druge medije, pre svega internet.