NOVI PAZAR– Na osnovu presude Prvog opštinskog suda u Beogradu država Srbija mora?e Muniru Šaboti?u iz Novog Pazara da plati odštetu zbog torture koju su nad njim izvršili pripadnici Službe državne bezbednosti, saopštio je Fond za humanitarno pravo. U saopštenju je precizirano da je sud presudio da država plati odštetu od 300 hiljada dinara, zbog odgovornosti za torturu koju su nad Šaboti?em izvršili pripadnici SDB-a 1994. godine. Dodaje se da je spor u Šaboti?evo ime pokrenuo advokat FHP-a 1. marta 2006. godine u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava i ostvarivanju prava na reparacije. Obešte?enje je dosu?eno "na osnovu umanjenja opšte životne sposobnosti, ali ne i zbog pretrpljenih fizi?kih bolova, straha i povre?enih prava li?nosti", pa ?e advokat FHP, kako je najavljeno, uložiti žalbu na presudu Prvog opštinskog suda. Fond za humanitarno pravo pozvao je državne organe Srbije da u skladu sa odlukama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeštete sve žrtve kršenja ljudskih prava koje su izvršili pripadnici vojske i policije. U avgustu 1994. Munira Šaboti?a su pripadnici SDB-a primorali da potpiše izjavu "o navodnom u?es?u 25 gra?ana islamske veroispovesti u organizovanju vojnih štabova Stranke demokratske akcije", podse?a se u saopštenju Fonda. U sudskom postupku koji je usledio Šaboti? je naveo da je bio žrtva totrure pripadnika SDB-a, kao i da mu je tom prilikom dat pripremljen iskaz koji je trebalo da ponovi na sudu. On je naknadno pozvan u policiju gde su ga službenici SDB-a tukli, naneli mu povrede i tražili od njega da povu?e iskaz koji je dao pred sudom. Nekoliko dana kasnije, od Šaboti?a je traženo i da povu?e krivi?nu prijavu koji je podneo zbog torture, a oduzeta mu je i medicinska dokumentacija o povredama koje je zadobio u policiji.