TUTIN– U?esnici okruglog stola o izradi Nacionalne strategije za mlade, koji je održan u Tutinu, analizirali su postoje?e stanje i potrebe mladih iz ove opštine, koje bi se trebale na?i u nacrtu tog dokumenta ?ije usvajanje se o?ekuje do kraja ove godine. Koordinator tutinske NVO Forum za toleranciju i suživot Nazim Halilovi? ocenio je, nakon sastanka, da mladi imaju zna?ajnu ulogu u budu?em razvoju Srbije i da to ne treba da propuste. „Na ovom sastanku smo pokušali da sagledamo neke vizije tutinske omladine koje se ti?u tutinskog kraja. Imalo je zna?ajnih sugestija koje smo ?uli od u?esnika i one najbolje ?emo uputiti nadležnom ministarstvu“, rekao je Halilovi?. Nacionalna strategija za mlade je me?usektorska strategija za unapre?enje kvaliteta života mladih i izra?uje se u partnerskom odnosu vladinih institucija, civilnog društva, biznis sektora i mladih. ?lanica prijepoljske NVO „Nova vizija“ Enesa Ramadani rekla je da se sli?ni okrugli stolovi organizuju u svim gradovima Srbije i da je njihov cilj da se identifikuju problemi s kojima se mladi susre?u. Izrada Nacionalne strategije za mlade trebalo bi da poboljša standard mladih u svim oblastima života i da ih podstakne da budu društveno angažovani. Odabrano je osam klju?nih tema za budu?nost mladih – obrazovanje, zapošljavanje, bezbednost, socijalna pitanja, aktivizam, ekologija i slobodno vrijeme. Okrugli sto u Tutinu su, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, organizovale tutinska nevladina organizacija „Forum za toleranciju i suživot“ (FOTOS) i prijepoljska „Nova vizija“.