Grad Novi Pazar i opština Prijepolje i dalje ne poštuju odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina na osnovu kojih imaju obavezu da učestvuju u finansiranju rada Bošnjačkog nacionalnog veća, naveo je Zaštitnik građana Saša Janković u Izveštaju o radu za 2013. godinu.

Janković je postupajući po pritužbi BNV u tehničkom mandatu lokalnim samoupravama Novog Pazara, Prijepolja, Sjenice i Priboja uputio preporuke da su dužne da učestvuju u finansiranju delatnosti ovog veća, ali su tu preporuku ispoštovali samo Priboj i Sjenica.

Ombudsman je u svom Izveštaju izdvojio i problem nedostatka službenih prevodilaca za bosanski jezik.

“Zbog nedostatka prevodilaca za bosanski jezik pripadnicima ove manjine onemogućeno je da u postupcima pred državnim organima koriste svoj jezik i pismo, što pojedine stranke u postupku koriste kako bi izbegle ili odložile primenu propisa koji bi za njih bili nepovoljni”, naveo je Janković u Izveštaju.

Zaštitnik građana smatra da se tokom 2013. godine uspešno ostvarivalo pravo građana na upis ličnog imena prema jeziku i pismu nacionalne manjine u javne isprave, ali i da se ravnopravna službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina ne ostvaruju u potpunosti.

N. Kočović