Omeragi?: Manjine ?e imati kandidata za Ustavni sud

BEOGRAD/NOVI PAZAR- Poslanik Koalicije Lista za Sandžak Bajram Omeragi? izjavio je danas da ?e poslani?ki klub manjina u Skupštini Srbije predložiti kandidata za sudiju Ustavnog suda Srbije bošnja?ke nacionalnosti iz Novog Pazara. On je rekao da ?e ime tog kandidata biti saopšteno u ?etvrtak i da je re? o profesionalcu koji je ceo radni vek proveo u pravosu?u i vanstran?koj li?nosti. "Normalno je da, ako živimo u multietni?kom društvu, od 15 sudija Ustavnog suda jedan bude Bošnjak", rekao je Omeragi? i naveo da Bošnjaci nemaju nijednog predstavnika u najvišim pravosudnim organima. Omeragi? koji je i zamenik šefa poslani?ke gupe manjina, rekao je da su sve stranke u tom poslani?kom klubu podržale taj predlog. Prema njegovim re?ima, na ju?erašnjim konsultacijama poslani?kih grupa re?eno je da je Vlada završila predloge zakona o Ustavnom sudu i postupku pred tim sudom.