BEOGRAD/ NOVI PAZAR– Poslanik SDP-a u Skupštini Srbije Meho Omerovi? ocenio je da je reakcija Ministarstva vera kojom se Zukorli? i Zilki? pozivaju da 'odmah priznaju jedan drugog, onako kako ih priznaje država', ne samo kršenje zakona, nego i dolivanje ulja na vatru. "Licemerno priznavanje Ministarstva vera da su svi organizovani oblici Islamske zajednice apsolutno legitimni i ravnopravni, odnosno da država priznaje i Rijaset i Mešihat, zna?i potvrdu da država, odnosno nadležno ministarstvo krši zakon. Ako na takav na?in tuma?e Zakon o crkvama i verskim zajednicama, bi?e veoma interesantno kako ?e reagovati u slu?aju upisa Crnogorske pravoslavne crkve. Da li ?e gospodin Naumov potvrditi da su ove dve crkve legitimne i ravnopravne? Da li isti zakon važi i primenjuje se na sve? Ukoliko ne, potvrdi?e se da je ovo politi?ka odluka", rekao je Omerovi?. On je dodao da se radi o "vra?anju koalicionih dugova Sulejmanu Ugljaninu, te da je svima jasno da Ministarstvo ne interesuju muslimanski vernici, nego kako da pomognu jednoj od strana u sukobu."