NOVI PAZAR- Opština Novi Pazar sutra ?e u Beogradu u?estvovati na aukciji za kupovinu Holding kompanije “Sandžakstrans”. Predsednik opštine Sulejman Ugljanin rekao je da opština želi da preduzmu dalju brigu o gradskom i prigradskom saobra?aju. “ Ne želimo da do?e do rizika da se ugrozi saobra?aj u ovom kraju, zbog eventualne promene vlasnika ovog preduze?a”, rekao je Ugljanin. Prema nezvani?nim informacijama po?etna cena Sandžaktransa je nešto manje od milion evra.