NOVI PAZAR- Novopazarska opština traži na?in da poništi aukcijsku prodaju na kojoj je izraelska prevozni?ka kompanija "Kavim pablik" kupila Sandžaktrans za 78 miliona dinara. Naš radio nije uspeo da dobije i zvani?nu potvrdu da li je opština podnela zahtev za poništenje prodaje. Opštinsko ve?e je prošle nedelje donelo odluku o formiranju stru?ne komisije, koja treba Agenciji za privatizaciju da uputi zahtev za poništenje privatizacije. ?lan Ve?a Nermin Bejtovi? rekao je tada kako ?e lokalna samouprava zbog zakonskih propusta tražiti poništenje aukcije. Ipak, iako se naš radio obratio nekolicini funkcionera, nismo uspeli da dobijemo informaciju da li je javni pravobranilac ve? podneo prigovor. Predsednik opštine Sulejman Ugljanin ranije je izjavio da opština želi da preduzmu dalju brigu o gradskom i prigradskom saobra?aju, jer ne želi da do?e do rizika da se ugrozi saobra?aj, zbog eventualne promene vlasnika tog preduze?a.