NOVI PAZAR– Predstavnici Ministarstva pravde uru?ili su danas Opštinskom sudu u Novom Pazaru ra?unarsku opremu, donaciju Evropske komisije, u okviru programa opremanja sudova opšte nadležnosti. "Ovom donacijom donacijom želimo da pomognemo Opštinskom sudu da pove?a efikasnost u radu“, rekla je šefica kabineta ministra pravde Ivana Markovi?. On je podsetila da je Ministarstvo pravde po?elo opremanje sudova opšte nadležnosti u decembu 2007. godine i da je do sada oprema dodeljena predstavnicima 32 suda. "Do kraja januara planiramo da opremimo ra?unarima još 60 sudova", rekla je Markovi?ka. Opštinskom sudu u Novom Pazaru je uru?eno šest ra?unara, pet štampa?a i ?etiri mrežna štampa?a. Vršilac dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Pazaru Mom?ilo Mini? rekao je da ?e nova ra?unarska oprema omogu?iti brže obavljenje mnogih poslova. “Do sada smo imali osam kompjutera, a u Opštinskom sudu radi 15 sudija, tako da ?e nam novi ra?unari omogu?iti efikasniji i bilji rad”, rekao je Mini?. Ukupna vrednost 753 ra?unara i 620 štampa?a koji su kupljeni za sudove iznosi nešto više od 960.000 evra.