BEOGRAD – Optu�eni u grupi od 15 vehabija koji se terete za terorizam Mirsad Prenti? odbacio je danas pred Specijalnim sudom navode optu�nice, rekavši da nije kriv i da nije organizator zlo?ina?kog udru�enja. "Nisam mogao ni fudbalsku utakmicu da organizujem u Novom Pazaru. U samici sam na sopstveni zahtev 10 meseci, nisam sklon dru�enju. Nisam kupovao municiju i oru�je niti eksplozivna sredstva", rekao je Prenti? u nastavku su?enja toj grupi. Prenti?, koji je brat Ismaila Prenti?a, stradalog prilikom pokušaja hapšenja u aprilu 2007. godine pošto je bacio bombu na policiju, rekao je da "ne postoji" film koji su, prema navodima optu�nice, njih dvojica snimili i na kojem se vide dve novopazarske d�amije na koje pada vatrena lopta i ?uje zvuk eksplozije, a zatim se pojavljuje natpis "?estitamo". "Film nije postojao, to je samo da bi se bacila ljaga na mog brata. On nije znao specijalne efekte", rekao je Prenti?. Na pitanje predsednika sudskog ve?a sudije Milana Rani?a kako je snimljen film ako ga optu�eni i njegov brat nisu snimili i kako je prona?en u njegovom kompjuteru, Prenti? je odgovorio da bi "i on to voleo da zna" i da se nada da ?e to sud utvrditi. Prenti?, koji je advokatski pripravnik, za sebe je rekao da je"moderan musliman koji nosi odelo", dok je njegov brat Ismail bio "pravi musliman"."Imao sam, 'na?i, pištolj, koji sam, 'na?i, nabavio od druga sa fakulteta. Hteo sam, 'na?i, da ga legalizujem, a pištolj sam, 'na?i, nosio na molitvu na Ninaju da se pohvalim", rekao je Mirsad Prenti?. Grupa je, prema optu�nici, na planini Ninaji, na lokaciji udaljenoj 30 kilometara od Novog Pazara, imala kamp za obuku u kojem je prona?ena velika koli?ina oru�ja, municije, eksploziva, vojne opreme, hrane i sanitetskog materijala. Na po?etku današnjeg su?enja optu�eni Fuad Hod�i? dopunio je svoje izjašnjavanje o optu�nici i ponovio optu�be na ra?un muftije Muamera Zukorli?a, za koga je rekao da je mafijaški bos, a ne verski predstavnik, koga ljudi ne vole i koji "ne pri?a sa pola Novog Pazara". Hod�i? je rekao da muftija i njegovi ljudi nose oru�je i voze se u d�ipovima i da se Zukorli? hvali kako je najbolji strelac u Srbiji, i dodao da su muftijini ljudi vršili represiju u Novom Pazaru a da su jednog ?oveka na biciklu su polili benzinom i zapalili ga. Upitan da li je postojao neko iznad muftije Zukorli?a, optu�eni je odgovorio da je to bio bosanski reis, ali da muftija njega "nije fermao dva posto". Optu�eni je dodao da su pravoverni muslimani zbog Zukorli?a morali da se iseljavaju u Anadoliju "kao u vreme (Aleksandra) Rankovi?a". "Ponosni smo što smo muslimani. Ako homoseksualci mogu da se deklarišu, zašto ja ne mogu", upitao je Hod�i?.  Su?enje ?e biti nastavljeno sutra u 10.