NOVI PAZAR- Direktorka nevladine organizacije Urban in iz Novog Pazara Aida ?orovi? smatra da iza podele Islamske zajednice stoji politika, i to i na lokalnom i na državnom nivou. ?orovi?eva je za radio Sto plus rekla da je skaredna izjava Muhameda Jusufspahi?a koji kaže “da Mislimani ne žele mešanje bošnja?ke ili albanske politike”, ali je zato dozvoljeno mešanje beogradske. "Oštriji sukobi dve struje su mogu?i, naro?ito ako se zna da policija i državna bezbednost stoje iza toga. Vrlo je lako montirati sukob, a ?ak i ako se ljudi sami izme?u sebe ne posva?aju, lako je na?i nekoga ko ?e da 'potpomogne' situaciju. Plašim se da je sukob mogu?e držati pod kontrolom samo do odre?ene granice, a plašim se i kako bi situacija mogla dalje da se razvija", ocenila je ona. ?orovi?eva je dodala da samo politi?ari mogu razrešiti novonastalu situaciju." Politika je napravila zamešateljstvo, ona ?e morati da ga razreši, ali ne verujem da ?e ova država to i uradit, ona ne rešava probleme, ona ih stvara da bi sakrila prethodne", rekla je ?orovi?eva.