Učenici osmih razreda ove godine će prvi put polagati završni ispit – malu maturu, koja se neće mnogo razlikovati od dosadašnjih kvalifikacionih ispita za upis u srednju školu.

„Zbirke zadataka za pripremu polaganja male mature biće objavljene do kraja januara, a sprema ih Prosvetni pregled“, kazao je agenciji Beta državni sekretar u Ministarstvu prosvete Želimir Popov.

On je napomenuo da će kao i do sada, na kraju školske godine osmaci polagati testove iz srpskog jezika i matematike, a zbirke zadatka za pripremu polaganja biće objavljene do kraja prvog polugodišta.

Pomoćnik ministra prosvete je precizirao da će ove školske godine na testovima iz srpskog jezika i matematike osmaci imati 50 odsto potpuno poznatih zadataka, 25 odsto delimično poznatih i 25 odsto nepoznatih zadataka.

Na testovima iz srpskog jezika i matematike do skolske 2013/2014. godine postepeno će se povećavati broj zadataka koji đacima neće biti prethodno poznati iz pripremnih zbirki.

Popov je dodao i da će se završni ispit vrednovati prilikom upisa u srednje škole, a od ukupno 100 poena, 40 će nositi mala matura, a 60 uspeh đaka tokom osnovnog školovanja.

„Malu maturu polagaće svi učenici bez obzira da li žele da nastave školovanje ili ne“, kazao je pomoćnik ministra prosvete.

Školske 2013/2014. godine svi zadaci iz srpskog i matematike biće potpuno nepoznati, a polagaće se i treći test koji će sadržati i pitanja iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije.

Školske 2011/2012. godine biće 25 odsto potpuno poznatih i isto toliko delimično poznatih zadataka, dok će 50 odsto biti nepoznati, a školske 2012/2013 25 odsto biće delimično poznatih, a 75 odsto potpuno nepoznatih zadataka.