Otvoreni novoizgrađeni seoski putevi kod Novog Pazara

Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović svečano su danas otvorili novoizgrađene seoske puteve koje su gradili pripadnici Vojske Srbije.

Pripadnici Vojske Srbije su proširili i nasuli po tri kilometra puta od sela Bele vode do Suljkovića Mahale i Muhova.

Komandir 210. iznezenjerijskog bataljona potpukovnik Ismet Ademović rekao je da su putevi izgrađeni za nedelju dana.

Šutanovac je prethodno izvršio smotru u Kasarni Rifat „Burdžović“ u Novom Pazaru i posetio gradsku upravu.