BEOGRAD/SJENICA- Sudsko ve?e na su?enju za ubistvo 48 civila albanske nacionalnosti u Suvoj Reci ukinulo je danas pritvor jednom od osmorice optuženih Ramizu Papi?u. Predsedavaju?a ve?a sudija Vinka Beraha-Niki?evi?, obrazlažu?i odluku, rekla je da više ne postoje razlozi za njegov ostanak u pritvoru i da je on od danas na slobodi. Prema njenim re?ima, Papi?u je zabranjeno da bez odobrenja suda napušta mesto boravišta i naloženo da se svakih sedam dana javlja policiji u Sjenici.