NOVI PAZAR- Opštinsko ve?e opštine Novi Pazar donelo je odluku da petak, 21. decembar bude neradni dan za zaposlene u opštinskoj upravi, javnim preduze?ima i ustanovama, ?iji je osniva? opština. Ve?e je saopštilo da su javna preduze?a i ustanove u obavezi da obezbede minimum procesa rada, u skladu sa zakonom.