NOVI PAZAR- Fond za humanitarno pravo saopštio je danas da je ve?ina po?inilaca zlo?ina nad Bošnjacima iz Sjeverina i posle 15 godina na slobodi, a da porodice žrtava, bez pomo?i i podrške države, još tragaju za kostima svojih najbližih, istinom o njihovoj sudbini i pravdom. U ponedeljak, 22. oktobra navršava se 15 godina od otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina. FHP i Sandža?ki odbor za ljudska prava pozvali su državne organe Srbije da iznesu punu istinu o sudbini Bošnjaka iz Sjeverina, podrže inicijativu za izgradnju spomenika i zvani?no obeležavanje dana se?anja. Žrtve tog zlo?ina su: Mehmed Šebo, Zafer Hadži?, Medo Hadži?, Medredin Hodži?, Ramiz Begovi?, Derviš Softi?, Medhad Softi?, Mujo Alihodži?, Alija Mandal, Sead Pecikoza, Mustafa Bajramovi?, Hajrudin Sajtarevi?, Esad Džihi?, Ramahudin ?atovi?, Idriz Gibovi? i Melvida Koldži?. Oni su 22. oktobra 1999. godine krenuli na posao ili zbog drugih obaveza u Priboj, redovnom autobuskom linijom. U selu Mio?e, u blizini Ruda, kod spaljene kafane "Amfora", na teritoriji Bosne i Hercegovine, kuda vodi put za Priboj, autobus je zaustavila grupa vojnika Vojske Republike Srpske, na ?elu sa Milanom Luki?em. Nakon legitimisanja, iz autobusa su izveli 16 Bošnjaka. Potom su ih kamionom prevezli u Višegrad (Bosna i Hercegovina) u hotel "Vilina vlas", gde su ih brutalno zlostavljali, a nakon toga odveli na obalu reke Drine, gde su ih sve streljali. Tela ubijenih do danas nisu prona?ena. U julu 2005. godine Okružni sud u Beogradu je osudio Milana Luki?a, Olivera Krsmanovi?a, Dragutina Dragi?evi?a i ?or?a Ševi?a zbog ratnog zlo?ina protiv civilnog stanovništva i izrekao im višegodišnje kazne zatvora. Vrhovni sud Srbije je u aprilu 2006. godine potvrdio ovu presudu. Oliver Krsmanovi? se i dalje nalazi u bekstvu dok je haški optuženik Milan Luki? u avgustu 2005. godine uhapšen u Argentini i predat Haškom tribunalu. Dana 26. juna 2007. godine, advokat FHP-a je podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 25 ?lanova porodica 16 Bošnjaka iz Sjeverina. Porodice žrtava smatraju Srbiju pravno i moralno odgovornom jer je od po?etka ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, finansirala i snabdevala oružjem Vojsku Republike Srpske, o ?emu su izvedeni brojni dokazi na su?enju Slobodanu Miloševi?u. FHP navodi da, pored toga, državni organi nisu preduzeli nijednu meru kako bi osigurali bezbednost svojih gra?ana u vreme oružanih sukoba, koji su zbog svoje nacionalne pripadnosti bili ugroženi svakodnevno, kao u slu?aju Bošnjaka iz Sjeverina, prilikom odlaska na posao.