NOVI PAZAR– Ministar pravde Dušan Petrovi? izjavio je da ?e sve optužbe Islamske zajednice na rad pravosu?a u Novom Pazaru biti brižljivo preispitane i da ?e se u kratkom roku obaviti pregled spornih predmeta. "Od neprocenjive je važnosti da sudovi funkcionišu i postupaju isklju?ivo po zakonu i Ustavu Srbije, jer je to jedina suštinska garancija civilizovanog života", rekao je Petrovi? posle razgovora sa glavnim muftijom Islamske zajednice u Srbiji Muamerom Zukorli?em. Zukorli? je naveo da je od Ministarstva pravde zatraženo da obavi nadzor u sudskim predmetima Islamske zajednice, zbog, kako je objasnio, pokušaja zloupotreba i pojedinih sudija koji su donosili privremene mere i tako se direktno mešali u njene probleme. On je rekao da ta zajednica o?ekuje da ?e od Nacionalnog investicionog plana dobiti novac za verske objekte i podsetio da je pre par meseci konkurisala za finansiranje nekoliko projekata. Ministar bez portfelja zadužen za NIP Dragan ?ilas rekao je da su u okviru NIP-a, koji treba sutra da usvoji Vlada Srbije, predvi?ena sredstva i za IZ. "Mi ?emo u dogovoru sa muftijom Zukorli?em odrediti prioritet projekta, da bismo iskoristili sredstva na pravi na?in", rekao je ?ilas i dodao da ?e u taj kraj biti uloženo više od 550 miliona dinara. Ministri ?ilas i Petrovi? prisustvovali su u Novom Pazaru na predizbornom skupu Sandža?ke demokratske partije Rasima Ljaji?a, a prethodno su, na sastanku koji nije bio otvoren za javnost, razgovarali sa glavnim sandža?kim muftijom.