Petrušić: Ministarstvo uklonilo diskriminatornu odredbu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uklonilo diskriminatornu odredbu za konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke manjine.

Ona je ukazala da je potrebno da i druga regulatorna tela ispitaju da li su poštovana sva pravila.

„Moj deo posla sam obavila. Procedura je složena i, nažalost, ima posla za sve“, rekla je Nevena Petrušić agenciji Beta.

Ministarstvo je posle izbora za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine uvelo odredbu da je za konstituisanje saveta potrebno verifikovati dve trećine mandata, a zatim je ukinulo tu odredbu iz Poslovnika o izboru saveta nacionalnih manjina.

Objašnjavajući proceduru, Nevena Petrušić je rekla da, kada poverenik ustanovi slučaj diskriminacije, onome ko je počinio diskriminaciju daje se rok od 30 dana da postupi po preporuci poverenika, a, ako ne postupi, izdaje se opomena i daje novi rok od 30 dana, pa ako ni u tom roku ne otkloni povredu prava, opomena se javno objavljuje.

Poverenik može i kao stranka, da pokrene postupak pred sudom ili da podnese prekršajnu prijavu što u slučaju Ministartva nije potrebno jer je spornu odredbu ukolnilo u predviđenom roku.