Program realizuju, kako je navedeno, Razvojni biznis centar Kragujevac i Edukativni centar Kruševac u okviru projekta “Podrška integraciji na tržište rada povratnika i drugih teže zapošljivih grupa kroz sticanje nedostajućih veština za tržište rada”.

Projekat se realizuje pod okriljem Globalnog programa Nemačke razvojne saradnje “Migracije za razvoj” (PME) koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za medjunarodnu saradnju (GIZ).

Program podrazumeva plaćenu radnu praksu u trajanju od dva meseca za nezaposlena lica, i to: povratnike iz inostranstva i teže zapošljive osobe, kod poslodavaca koji imaju potrebu za zapošljavanjem u odredjenim zanimanjima.

Radne prakse su započete u novembru, a ti praktikanti za vreme trajanja radne prakse, uz pomoć iskusnih mentora, obučavaju se za rad uz finansijsku naknadu u visini minimalne zarade.

Pored radne prakse, praktikanti su prošli obuku “mekih” veština, kako bi se što lakše prilagodili radu u timu i poslodavcima, a takodje dobijaju i kontinuiranu podršku karijernog vodjenja.

“Stekao sam neophodno iskustvo i znanje i nakon realizovane prakse poslodavac AFS će mi ponuditi posao u ovoj firmi”, rekao je povratnik iz Nemačke Enis Jašarević.

Predstavnici GIZ i predstavnici Razvojnog biznis centra iz Kragujevca su tokom decembra 2022. obišli poslodavce u Prijepolju, Vranju i Bujanovcu, gde su imali prilike da razgovaraju sa praktikantima i poslodavcima i čuju njihove dosadašnje utiske i planove za budućnost.

“Praktikanti su u velikoj meri ovladali potrebnim veštinama i manje ili više, samostalno obavljaju radne zadatke, uz napomenu da im je potrebno još radnog iskustva kako bi stekli dodatnu sigurnost, brzinu i rutinu, te u potpunosti odgovorili zahtevima poslodavaca. Svi su zadovoljni odnosom poslodavaca”, rekla je programska menadžerka u GIZ Marija Dragić i dodala da će većini praktikanata biti ponudjen posao nakon završetka prakse.