Stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji vozila i Pravilnika o vozačkim dozvolama, počelo je izdavanje i novih biometrijskih saobraćajnih i vozačkih dozvola.

 

Stare saobraćajne i registarske tablice važiće do roka naznačenog u dozvoli, nakon čega će se zameniti novim.

 

Nova saobraćajna dozvola košta 1.200 dinara, vozačka dozvola 800, tablice 2.000 i registraciona nalepnica 400 dinara.

 

Dodavanje nekog posebnog broja registracionoj tablici košta 80.000 dinara.