Pod lupom mandati za nacionalni savetPosle završenih izbora za članove nacionalnih saveta, u Novom Pazaru su u toku intenzivni pregovori između predstavnika tri liste koje će delegirati svoje članove u buduće Nacionalno veće Bošnjaka.


Na osnovu postignutih rezultata, 17 predstavnika u tom predstavničkom telu imaće Bošnjačka kulturna zajednica, Bošnjačka lista 13, dok će Bošnjački preporod biti zastupljen sa pet članova.


Prema novom Zakonu o nacionalnim manjinama, mandati koji pripadaju određenoj izbornoj listi trebalo bi da pripadnu kandidatima po rasporedu sa predizborne liste kandidata.


Međutim, to ne znači da se uvidom u listu kandidata može sa sigurnošću reći da će oni koji se pod određenim rednim brojevima nalaze u kombinaciji za članstvo to i postati.


Naime, ukoliko se desi da određeni član saveta podnese ostavku Centralnoj izbornoj komisiji, njegovo mesto zauzima sledeći na izbornoj listi.


Prema informacijama radija Sto plus, unutar sve tri liste se pažljivo analiziraju biografije svih mogućih članova, kako bi se predupredili eventualni prebezi iz tabora u tabor.


Razlog leži u zakonu, koji jasno kaže da su vlasnici mandata isključivo članovi saveta, a ne lista koja ih je kandidovala.

 

Prema Zakonu, za najviše mesec dana ministar će sazvati konstitutivne sednice svih nacionalnih saveta.


Nacionalni savet zastupa i predstavlja predsednik, koji se bira iz reda članova saveta.


Rad saveta je javan, a osim predsednika on ima i izvršni organ, odbore za obrazovanje, kulturu, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma.


Mandat članova nacionalnog saveta traje četiri godine.