BUJANOVAC/PREŠEVO– Podele u Islamskoj zajednici Srbije zahvatile su i Albance na jugu Republike jer jedan deo podržava reisa Adema Zilki?a, dok drugi podržavaju muftiju Muamera Zukorli?a. Islamska zajednica Preševa, Bujanovca i Medve?e, na ?ijem je ?elu muftija Džemaljedin Hasani, podržala je smenu Zukorli?a. Taj deo Islamske zajednice naveo je da ?e imati dobru saradnju sa Islamskom zajednicom Srbije koju predvodi reis Adem Zilki? i o?ekuje dobru saradnju sa njim. "Zukorli? se nije ponašao kao poglavar Islamske zajednice nego vladar neke politi?ke partije, pravio je brojne probleme u Bujanovcu i Preševu, izme?u ostalog i sa održavanjem verske nastave. Pozdravljamo njegovu smenu i izbor Zilki?a na mesto poglavara Islamske zajednice Srbije", rekao je muftija Hasani za agenciju Beta. On je dodao da ?e Islamska zajednica Preševa, Bujanovca i Medve?e imati dobru saradnju sa Islamskom zajednicom Srbije na ?ijem se ?elu nalazi Adem Zilki?, kao i sa svim ostalim islamskim zajednicama u okruženju koje se ne mešaju u unutrašnje stvari albanske islamske zajednice. Glavni sekretar Muftijstva preševske doline Sevder Bajrami rekao je, me?utim, da ta islamska zajednica nikada ni?e podržati nikakve grupe koje se odvajaju od Islamske zajednice Srbije. "Porodica Jusufspahi?a iz Beograda, uz podršku predsednika opštine Novi Pazar Sulejmana Ugljanina, imala je neuspeli pokušaj rasturanja legalne i jedino priznate Islamske zajednice Srbije. Adem Zikli? nikada ne?e dobiti našu podršku", izjavio je Bajrami. Muftijstvo preševske doline nastalo je od Odbora Islamske zajednice Kosova za Bujanovac, Preševo i Medve?u koji su promenili naziv nakon u?es?a na Objediniteljskom saboru u Novom Pazaru 27, marta 2007. godine, kada su i postali ?lanovi Islamske zajednice Srbije. Islamska zajednica Preševa, Bujanovca i Medve?e registrovana je 2002. godine kod Ministarstva vera u Beogradu i odbila je da u?estvuje na Objediniteljskom saboru u Novom Pazaru uz obrazloženje da "Albance od drugih muslimanskih vernika dele jezik, tradicija i kultura".