Po?ela De?ija nedelja

NOVI PAZAR- Defileom uspešnih u?enika, predškolaca i prvaka sa maskama koji su delili flajere sugra?anima sa porukama o de?ijim pravima i prigodnim kulturno- umetni?kim programom, danas je u Novom Pazaru ozvani?en po?etak De?ije nedelje. Sekretarka Društva Prijatelji dece Olgica Bori?i? rekla je radiju Sto plus da su danas nagra?eni u?enici koji su ostvarili dobre rezultate na opštinskim i republi?kim takmi?enjima. „Mi želimo da tokom ove nedelje pokažemo da odrasli misle na decu, da im ukažemo maksimalnu pažnju. Sutra obilazimo decu na De?ijem hiruškom odeljenju i sadimo drvo generacije“, rekla je Bori?i?eva. De?ija nedelja traje do nedelje 7. oktobra, a organizatori za kraj najavljuju u centru grada kulturno zabavni program.