NOVI PAZAR- U Novom Pazaru je danas po?ela grejna sezona, prema važe?em kalendaru novopazarske toplane. Direktor Javnog preduze?a "Gradska toplana" Bojan Bio?anin rekao je da su kotlovske jedinice spremne i da je obezbe?eno dovoljno energenata za po?etak ove grejne sezone. On je radiju Sto plus rekao da je tokom prvog dana grejanja došlo do nekoliko neplaniranih kvarova, za koje o?ekuje da ?e biti otklonjeni tokom dana. „Za po?etak sezone imamo dovoljno energenata. Danas i sutra nam stižu po tri cisterne mazuta i jedna tura uglja. Mi ve? imamo oko 150 tona uglja i 200 tona mazuta u rezervi“, rekao je Bio?anin. Tokom zime toplani je za grejanje potrebno 1. 600 tona mazuta i 800 tona uglja. Gradska toplana u Novom Pazaru greje više od 1.000 stanova i 350 poslovnih prostorija, što ukupno iznosi oko 100 hiljada kvadrata prostora.