NOVI PAZAR- Mere bezbednosti na današnjem sve?anom skupu do?eka novoimenovanog reisa Adema Zilki?a u Novom Pazaru bi?e poja?ane, saznaje Beta u policiji. „Mere bezbednosti ?e biti poja?ane“, rekla je portparolka novopazarskog SUP-a Bedrija ?ekovi?. Šef Zlki?evog kabineta Jakup Lekovi? pozvao je ranije MUP Srbije da poja?a bezbednost na ovom sve?anom skupu.