NOVI PAZAR– Predstavnici nekoliko lokalnih opozicionih partija, nevladinih organizacija i sindikata najavili su danas formiranje “neformalnog, širokog, fronta” borbe za Sandžak kao evropske regije. Akciju su najavili Demokratska stranka, Sandža?ka demokratska partija, Sandža?ka alternativa, Stranka za Sandžak, Stranka zeleni, NVO Urban in i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata. Njihovi predstavnici su na zajedni?koj konferenciji za novinare u Novom Pazaru ocenili da je akcija potrebna protiv “medijske blokade i potrebe da bira?i iza?u na slobodne izbore. Koordinatorka NVO Urban in Aida ?orovi? je ocenila da ?e se ovaj “društveni pokret boriti za osloba?anje medija koje kontrolišu opštinski organi, slobodne lokalne izbore, kontrolisane od strane nezavisnih i dobro obu?enih posmatra?a, mobilizaciju gra?ana da iza?u na izbore i borba za Sandzak kao modernu evropsku regiju”. Ona je dodala da je za akciju zainteresovan i OEBS, “koji bi mogao da snosi troškove obuke posmatra?a i troškove organizacije vezane za lokalne izbore”. Predstavnik omladine SDP Dzemil Divanefendi? ocenio je ovom prilikom da se Dan Sandzaka “zloupotrebljava” od strane BNVS. “Ti ljudi nisu iskreni antifašisti, ve? se upravo oni koriste fašisti?kim vokabularom i ponose koalicijom sa DŠ i NS. Upravo onih snaga koje su u parlamentu izglasale izjedna?avanje uloge partizana i ?etnika u drugom svetskom ratu”, rekao je Divanefendi?. Predstavnik ASNS Radiša Biorac je naglasio zna?aj udruživanja za radnike. “Radnici žele vladavinu zakona u Novom Pazaru, a ne korupciju prisutnu u državnim organima”, rekao je Biorac.