Direktor za pravne poslove JP
Zavod za urbanizam Ešref Rahić rekao je da su radnici, po nalogu vlasnika Pauk
službe u Novom Pazaru, koju je juče Gradska skupština privremeno ukinula, pokušali
sinoć da otuđe vozilo ove službe.