NOVI PAZAR- Policijski general Mladen Kuribak rekao je da su nadležne službe u Srbiji poja?ale aktivnosti na pra?enju bezbednosne situacije na podru?ju opštine Novi Pazar. “Situacija je za sada mirna i bez znakova narušavanja javnog reda I mira”, rekao je Kuribak. Zbog sporenja pripadnika dveju opcija Islamske zajednice u Novom Pazaru, vernici naklonjeni reisu Ademu Zilki?u i današnju najvažniju i najdužu molitva u nedelji – podnevnu džumu umesto u Altun-alem džamiji obavljali su na ulici.