NOVI PAZARPolicija u Novom Pazaru snima?e video kamerom i fotografisati u?esnike današnjeg verskog skupa u centru tog grada zbog opasnosti da bi moglo da do?e do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i imovine, saopštio je lokalni SUP. U saopštenju policije se podse?a da ?e danas u 15 sati u centru Novog Pazara, ispred hotela "Vrbak", biti održan skup povodom ustoli?enja Reisa Islamske zajednice Srbije, sa sedištem u Beogradu, Adema Zilki?a. Deo imama iz nekoliko sandža?kih gradova imenovao je Zilki?a za reis-ul-ulemu u Srbiji i Muamera Zukorli?a smenio sa funkcije glavnog muftije u Srbiji. Oni su, tako?e, saopštili da se Islamska zajednica u Srbiji reorganizuje na drugim principima i izdvaja iz sastava Rijaseta u BiH. Sandža?ki Mešihat na ?elu sa Muamerom Zukorli?em je, s druge strane, nelegalnim proglasio sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Obe strane za sebe tvrde da su jedini legalni i legitimni predstavnici muslimana u Srbiji. Nakon toga se nekoliko incidenata dogodilo u Sjenici, Prijepolju i Novom Pazaru a zabeleženi su i napadi na lokalne radio i televizijske stanice.