PRIBOJ/ NOVI PAZAR- Odbor za ljudskih prava iz Priboja ocenio je da je protestni skup pod nazivom “Sa?uvajmo mir u Sandžaku“ zloupotrebljen u politi?ke svrhe protiv opštinskih vlasti u Novom Pazaru. “Protestni skup nevladinih organizacija je zloupotrebljen za iskoriš?avanje sjeverinsckih žrtva za razra?unavanje sa politi?kim protivnicima u Sandžaku”, saopštio je predsednik odbora Džemail Halilagi?. U saopštenju se i “odlu?no zahteva od organizatora da iznese dokaze i ?injenice da u zgradi novopazarske opštine sede predstavnici i prijatelji zlo?inaca, kako je to prenela srbijanska štampa”. Dodaje i da poruke sa ovog skupa “neodoljivo podse?aju na doga?aje iz marta 2004. godine, kada su verski lideri iz Novog Pazara zloupotrebili jedno lice Iz porodice kidnapovanih i ubijenih Bošnjaka kako bi u Priboju Bošnjacima nametnuli strah i tiraniju”.