NOVI PAZAR- Pet stranaka i jedna nevladina organizacija pokrenule su u Novom Pazaru formiranje Politi?kog fronta za promene. Koordinatorka Nevladine organizacije Urban in Aida ?orovi? rekla je da je cilj ove ideje ukazivanje gra?anima u ovom kraju i u Srbiji na želji za korenitim politi?kim promenama i drugim, lepšim licem Novog Pazara. "Smatrali smo da je jedini na?in da do?emo do tog cilja objedinjavanje svih ovih ?inilaca, a o?ekujemo da nam se pridruže svi koji žele dobro ovom gradu", rekla je ?orovi?eva. Ona je dodala da su trenutno, u ovom telu Demokratska stranka, Sandža?ka demokratska partija, Stranka za Sandžak, Sandža?ka demokratska unija, Sandža?ka alternativa i nevladina organizacija Urban in, a da su u toku pregovori sa još nekoliko relevatnih nevladinih organizacija.