Pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva

Porodice sa više dece, samohrani roditelji, učenici, stari i bolesni, izbegle i raseljene romske porodice u Novom Pazaru mogu da računaju na pomoć iz gradske kase.

Gradski parlament je jednoglasno doneo odluku da se ovim kategorijama pomogne. Porodice u kojima se rode blizanci dobijaće jednokratnu pomoć u iznosu od 20 hiljada dinara.

 

Samohrani roditelji mogu da računaju na novčanu pomoć dva puta godišnje od po 5 hiljada dinara i na celodnevni smeštaj svoje dece u dečijem vrtiću čiji boravak će finansirati gradska uprava.

 

Ovo pravo ostvariće i porodice sa petim i svakim sledećim novorođenim detetom i pravo na jednokratnu pomoć od 10 hiljada dinara.

 

Po skupštinskoj odluci, pravo na povlašćeni autobuski prevoz na teritoriji grada imaju osobe starije od 65 godina, učenici osnovnih i srednjih škola, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći i tuđe nege.

 

Za sve romske porodice koje imaju status izbeglih i raseljenih, novopazarska gradska uprava obezbediće po 3 kubna metra drva.

 

I sledeće školske godine za sve učenike prvog razreda osnovne škole biće obezbeđen besplatan školski pribor.