!– D([“mb”,”u003cfont faceu003d”Verdana”> u003c/font>u003c/span>u003c/b>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>NOVIu003c/span>u003c/b>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”> nPAZAR-u003c/span>u003c/b>u003c/font>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”> nOpštinska organizacija Crvenog krsta Srbije apelovala je danas povodom nMe?unarodnog dana borbe protiv gladi, 17. oktobra, na sva preduze?a i gra?ane da nu okvirima svojih mogu?nosti pomognu svojim najsiromašnijim sugra?anima. Program nnarodne kuhinje, koji se sprovodi uz pomo? Vlade Srbije, norveškog Crvenog krsta ni lokalne samouprave, obuhvata 700 korisnika u Novom Pazaru, a ve?ini njih je to nbio jedini obrok tokom dana.u003cbr>u003cbr>u003c/font>u003c/span>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cb>u003cspan langu003d”DE” styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”>Obeležavanje nDana borbe protiv siromaštvau003c/font>u003c/span>u003c/b>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cspan langu003d”DE” styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”> u003c/font>u003c/span>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>NOVIu003c/span>u003c/b>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”> nPAZAR-u003c/span>u003c/b>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”> Povodom Me?unarodnog dana borbe nprotiv siromaštva, 17. oktobra, nevladina organizacija Urban- in organizuje nsutra akciju deljenja promotivnog materijala. Aktivisti ove organizacije ?e nanketirati prolaznike o tome koliko su upoznati sa zalaganjem države i drugih nrelevantnih institucija u borbi protiv siromaštva. Iz ove nevladine organizacije nje saopšteno da se ova akcija, koja po?inje sutra u 12 sati, organizuje u okviru nprojekta Partnerstvom protiv siromaštvau003cspan>  nu003c/span>u003c/span>u003c/font>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”> u003c/font>u003c/span>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”>Prezentacija stipendijau003c/font>u003c/span>u003c/b>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cb>u003cspan styleu003d”font-size:10pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”> u003c/font>u003c/span>u003c/b>u003c/p>nu003cp styleu003d”margin:0cm 0cm 0pt”>u003cfont faceu003d”Verdana”>u003cb>”,1] ); //–> NOVI PAZAR- Opštinska organizacija Crvenog krsta Srbije apelovala je danas povodom Me?unarodnog dana borbe protiv gladi, 17. oktobra, na sva preduze?a i gra?ane da u okvirima svojih mogu?nosti pomognu svojim najsiromašnijim sugra?anima. Program narodne kuhinje, koji se sprovodi uz pomo? Vlade Srbije, norveškog Crvenog krsta i lokalne samouprave, obuhvata 700 korisnika u Novom Pazaru, a ve?ini njih je to bio jedini obrok tokom dana.